home

ברוכים הבאים לאתר הבית של שי הרפז, אינג' משרד לתכנון והנדסת חשמל בע"מ כאן תוכלו לקבל את כל המידע על המשרד

בהתאמת פתרונות מתקדמים לפרויקטים ברמות
תקציבים שונות. תכנון החשמל מלווה את תכנון
,הפרוייקט כולו בהתאם לשלבי התקדמות התכנון
מבצעים תכנון מהיר ומתן מענה ופתרונות לנושאים
.הנדרשים בלו"ז צפוף
בתכנון חשמל, תאורה, בקרת מבנים "חכמים", במגוון
נושאים. מתמחים בתכנון חשמל למתקנים מורכבים
. ומשולבים, ועתירי מערכות משנה
ארבעה מתכננים ושתי עמדות שרטוט. מתכנן ראשי
שי הרפז. נשמח להיפגש ולתת מידע נוסף והצעות
.קונקרטיות להשתלבות ביוזמות שלכם
במערכות חשמל ובקרה מורכבות, משולבות
בתקשורת לסוגיה. מערכות חשמל משולבות
גנרטורים, מערכות אל-פסק, מתכננים חשמל
ותקשורת למבני משרדים היי-טק, למרכזי
בריאות, מערכות ציבוריות – משרד הבטחון, שרות
,בתי הסוהר, משרד הבריאות, רשות שדות התעופה
חולים ומרפאות, מרכזי עסקים רבי-קומות וכו'. תחומי
מערכות עזר ותקשורת – טלפונים כריזה, גילוי-אש
.אזעקות, CCTV וכו'